Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego dr hab. Janusz Henryk Dorobisz, prof. UO