Piastonalia- święto żaków na UO

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem nr 8/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie warunków korzystania z logo Uniwersytetu Opolskiego przez podmioty zewnętrzne.

W przypadku wzorów logo prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Promocji i Informacji Uniwersytetu Opolskiego: jmentel@uni.opole.pl  

Zarządzenie nr 8/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.