Salon Maturzysty 2013

Biuro Marketingu i Public Relations UO

e-mail: promocja@uni.opole.pl

tel: 77 541 59 96


Joanna Mentel

Kieruje zespołem Biura Marketingu i PR UO. Zajmuje się realizacją usług zgodnie z planem Zamówień Publicznych. Nadzoruje przygotowania gadżetów i materiałów promocyjnych UO. Współpracuje z mediami i firmami zewnętrznymi.

e-mail: mentel@uni.opole.pl

tel: 77 541 59 96


Agnieszka Jukowska

Specjalista ds. promocji. Współpracuje z jednostkami Uniwersytetu Opolskiego w celu realizacji założeń promocyjnych. Nadzoruje projekty graficzne materiałów promocyjnych UO. Uczestniczy w targach edukacyjnych, współorganizuje imprezy okolicznościowe, odpowiada za kontakt ze szkołami. Wspiera kreatywne akcje wizerunkowe UO.

e-mail: ajukowska@uni.opole.pl

tel: 77 541 59 96


Beata Łabutin

Dziennikarz. Zajmuje się obsługą medialną wydarzeń na UO, pisze i redaguje teksty, zamieszcza informacje w sekcji aktualności na stronie głównej uczelni.

e-mail: beata.labutin@uni.opole.pl

tel: 77 541 53 25


Sylwester Koral

Zajmuje się realizacją, transmisji internetowych z uniwersyteckich wydarzeń oraz wykonywaniem zdjęć. Nadzoruje i kataloguje bazę zdjęciową UO.

e-mail: skoral@uni.opole.pl


Filip Ożarowski

Realizator filmów i materiałów promujących Uniwersytet Opolski. Wspiera – merytorycznie oraz technicznie – Studencką Telewizję SETA.

e-mail: filip.ozarowskil@uni.opole.pl


Andrzej Czaplak

Tłumacz języka angielskiego. Odpowiada za anglojęzyczną wersję strony głównej Uniwersytetu Opolskiego. Opracowuje materiały promocyjne w języku angielskim.

e-mail: aczaplak@uni.opole.pl