Kontakt

Salon Maturzysty 2013

Biuro Promocji i Informacji UO

e-mail: promocja@uni.opole.pl

e-mail: info@uni.opole.pl (informacje na stronę internetową UO)

tel: 77 541 59 96


Joanna Mentel

Specjalista ds. promocji. Zajmuje się realizacją usług zgodnie z planem Zamówień Publicznych. Współpracuje z jednostkami Uniwersytetu Opolskiego w celu realizacji założeń promocyjnych. Nadzoruje przygotowania gadżetów i materiałów promocyjnych UO. Współpracuje z mediami i firmami zewnętrznymi.

e-mail: mentel@uni.opole.pl

tel: 77 541 59 96


Agnieszka Jukowska

Dziennikarz. W Biurze Promocji i Informacji UO zajmuje się prowadzeniem strony internetowej Uniwersytetu Opolskiego. Współpracuje z jednostkami Uczelni (bezpośredni kontakt z Instytutami i Wydziałami w celu zainspirowania działań promocyjnych). Prowadzi nadzór nad bazą zdjęciową i obsługą medialną bieżących wydarzeń. Udziela pomocy przy redagowaniu biuletynów okazjonalnych, wkładek do gazet, haseł do kampanii reklamowych. Przygotowuje materiały i publikacje medialne służące promocji UO. Współpracuje z mediami.

e-mail: ajukowska@uni.opole.pl


Sylwester Koral

Zajmuje się realizacją filmów, transmisji internetowych, a także wykonywaniem zdjęć.

e-mail: skoral@uni.opole.pl


Andrzej Czaplak

Tłumacz języka angielskiego. Odpowiada za anglojęzyczną wersję strony głównej Uniwersytetu Opolskiego. Opracowuje materiały promocyjne w języku angielskim.

e-mail: aczaplak@uni.opole.pl