Inauguracja III Edycji Wirtualnej Akademii Astronmii